Borcu Yoktur Yazılarına Çözüm,Geçtiğimiz aylarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması ile işe başlama, işi bırakma bildirimlerinden tutun da, vergi daireleri ile yapılan hemen her türlü bildirim ve yazışmanın ve diğer birçok işlemin internet üzerinden daireye gidilmeksizin yapılmasına olanak verildi.
Başkanlığın iddiası mükellef-vergi dairesi ilişkilerinin %100’ünün bu uygulama ile internet ortamında yapılabileceği bir sistemin çok kısa bir süre sonra tamamen kullanıma sunulacağıydı ve bunu her geçen gün interaktif ekrana taşınan yeni bir uygulamayla başta biz meslek mensupları olmak üzere herkes görmeye başladı.
Böylesine yüksek bir teknoloji düzeyine gelen kurumlarımızın artık borcu yoktur yazısı uygulamasına da bir çözüm bulması gerekiyor. Zaten borcu yoktur yazıları internet ortamından alınıyor, daha ne olsun diye düşünen okurlarımız olacaktır mutlaka…
Resmi bir kurumdan ödeme alabilmek için vergi ve sigorta borcu yoktur yazısı ibraz etmek zorunda kalan mükellefler, 15 günde 1 kez borcu yoktur yazısı talep etmekte, ister internet ortamından, isterse de fiilen kuruma gidilip başvurmak suretiyle olsun, bu başvuruların memur tarafından değerlendirilip, üst makam tarafından onaylanması zorunluluğu var.
Yani bu uygulamada hem mükellef, hem de ilgili vergi dairesi ve sigorta müdürlüğü bir bürokrasi döngüsüyle meşgul edilmektedir. Ödeme yapan kurumlara vergi mahremiyetini ihlal etmemek üzere, internet üzerinden bir şifre verilip, mükellefin vergi numarası ve ödeme yapılacak tutar girilerek, bu ödemeyi yapıp yapamayacağını gösteren bir uygulama açılmalıdır. Hatta bu uygulamanın başka bir amaca yönelik kullanılmasını engellemek için, satıcı mükellefin fatura bilgilerinin girilmesi suretiyle sistemden yanıt alınması gibi bir güvenlik tedbiri bile uygulanabilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.