Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir?, ‘Konkordatoda yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tâbi olan borçlu
için; ‘154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasında’ yazılı yerdeki, iflâsa tâbi olmayan borçlu için ‘yerleşim yerindeki’ asliye ticaret mahkemesidir’ (İİK. m. 285/III).
Maddenin eski şeklinde, konkordato talebinde bulunmak isteyen borçlu/alacaklı icra mahkemesine başvuruyordu (İİK. m.285/IV).

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.