Ne Amaçla Hangi durumda Konkordato ilan edilir? 

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketler hacizlerden kurtulmak ve sonunda iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Bu tamamen yasal bir haktır.

 Konkordato ne sağlar?

Konkordato mühleti içinde, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunundan doğan borçlar da dahil olmak üzere hiç bir icra takibi yapılamaz. Daha önce başlamış olan icra takipleri de durur.
Bankalar veya finans kurumlarından rehin karşılığı kullanılan krediler için de takip yapılabilir ancak konkordato sürecinde rehinli malların icra yoluyla satışı yapılamaz.
Ayrıca, Konkordato sürecinde borçlu firmaya karşı açılan alacak davaları gibi hukuk davaları ve idari davalarda durur.
Konkordato sürecinde, alacaklıların alacaklarına faiz işlemeyecektir. Ancak rehinli alacaklar için faiz işlemeye devam eder.
Böylelikle borçlu firmalara  konkordato süresince alacaklıların baskısı ve haciz tehdidi olmaksızın çalışabilme ve işlerini düzelebilme şansı tanınmış olur.