Vergi Mükellefi Savunucuları Derneğine Bağış Nasıl Yapılmaktadır?

1-BANKA HAVALESİ/EFT İLE BAĞIŞ

Hesabınızın olduğu bankaya para transferi yaparsanız havale, başka bir bankaya para transferi yaparsanız EFT olarak adlandırılmaktadır.

Havale veya  EFT ile yapacağınız bağışlarınızı 1 defalık veya aylık düzenli ödeme olarak Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği  Genel Merkezine ait aşağıdaki hesaplara yapabilirsiniz.

Genel  Bağış Hesabı:

Hesap Sahibi  : Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği

Banka Şubesi : Deniz Bank Gebze Şubesi

IBAN No         :  TR65 0013 4000 0162 0140 9000 01

2-MAKBUZ KARŞILIĞI BAĞIŞ

Bağışlar, Vergi Mükellefi Savunucuları Derneğine makbuz karşılığında bağış yapılabilmektedir.

3-GAYRIMENKUL BAĞIŞI

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne herhangi bir hukuksal sorunu (imar sorunu dâhil) olmayan, tapusu tamamen ve eksiksiz olarak bağışçıya veya bağışçılara ait gayrimenkuller, bağış olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ya da vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılmaktadır.

1.Şartsız bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün tam mülkiyet hakkının Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne  intikal ettiği bu bağış şeklinde bağışçı, Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği yetkilileri ile birlikte ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek taşınmazın tapusunu Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği üzerine intikal ettirir.

2.İntifalı Bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün intifa hakkının bağışçıda kaldığı bu bağış şeklinde, bağışçı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek gayrimenkulün çıplak mülkiyetini Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne devreder. Gayrimenkulün intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve kullanma hakkı Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne  ait olur.

3.Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne  hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken “Akli Melekeleri Yerindedir” raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne  bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği  arşivinde saklanır. Bağışçının vefatından sonra  taşınmazın tapusu Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği adına intikal ettirilir.

4.Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Gayrimenkulün tapusu bulunmalıdır. Hisseli tapularda hissedar kendi hissesini bağışlayabilir.
  • Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.
  • Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.

5-KİTAP VE SANAT ESERLERİ TELİF HAKKI BAĞIŞI

Kitap, film, müzik, resim, heykel gibi eserlerin telif hakları sanatçılar veya mirasçıları veya hak sahipleri tarafından Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ne bağışlanabilir.

BAĞIŞLAR  KARŞILIĞINDA SUNULAN TEŞEKKÜR BELGE VE OBJELERİ

a)      5.000,-TL’na kadar yapılan aynı veya nakdi bağışlara  ………… Teşekkür Mektubu

b)      25.000,-TL’na kadar yapılan ayni ve ya nakdi bağışlara……….  Şilt – Onur Üyesi

c)       50.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara ……… Bronz Plaket -Onur Üyesi

d)      100.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara……..  Gümüş Plaket-Onur Üyesi

e)      100.000,-TL’nın üzerindeki ayni veya nakdi bağışlara………..   Altın Plaket-Onur Üyesi

1’den fazla bağış yapanların bağışları toplamının ulaştığı bağış grubuna  ait objeler takdim edilmektedir.