Vergi ve SGK borcu dolayısıyla alacaklı vergi daireleri veya SGK kurumları tarafından borçlu mükellefler veya işverenler nezdinde hacizler tatbik edilmektedir. Yapılan hacizler borçluları zor duruma sokar nitelikte olmamalıdır.(1)

Özellikle vergi daireleri tarafından uygulanan e-hacizler amme borçlularını zora sokmaktadır.(2) Özellikle, küçük rakamlar veya çok cüz’i amme borçluları için e-haciz uygulanarak amme borçlusunun bankada yer alan mevduatları bloke edilmektedir. Kimi zaman ise, şirketten ayrılan eski şirket ortaklarının banka hesaplarına da blokajlar konulabilmektedir. Oysaki, kastı aşan vergi hacizlerinin yapılmaması zorunludur. Özellikle, borç miktarının çok çok üzerinde konulan hacizlerin uygulanması mükellefler nezdinde ciddi yaralar açmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.