213 sayılı VUK ‘a göre tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden bilimum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak; adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.[1]

Diğer yandan, tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemidir.[2] Mükellefin veya ceza sorumlusunun rızası ile tebligat işlemi daire veya komisyon huzurunda da yapılabilir. Öncelikle tebligat işlemlerinde prensip, mükellefin veya ceza sorumlusunun işyerinde tebliğ işleminin yapılması zorunludur.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.