Dairede Tebliğ,kanunun öngördüğü ilk tebliğ yöntemlerindendir dairede tebliğ, tebligatın dairede yapılmasıdır. Yani yükümlünün vergi dairesinde bulunduğu esnada kendisine gereken bildirimin yapılmasıdır.