Tahakkuk ve kesinleşme, birbirinden ayırt edilmesi gereken iki ayrı aşamadır. Verginin tahakkuku, “vergi borcunun ödenmesi gereken aşama”ya gelmesini ifade eder.
Vergi borcunun kesinleşmesi ise tarh ve tebliğ işlemlerine karşı başvurulabilecek tüm olağan yargı yollarının ortadan kalkmasını; yani, vergi yükümlüsünün idarenin tarh ve tebliğ ettiği vergi borcuna karşı yargısal mercilere başvurma imkanının kalmamasını ifade eder.
Örneğin, beyana dayalı vergilerde tarh işlemi ile tahakkuk ve kesinleşme aşamaları kural olarak aynı anda gerçekleşmektedir