Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Açılan Davalar , Vergi idaresinin re’sen yapacağı tarhiyatın dayanağını oluşturan takdir komisyonu kararlarına karşı vergi davası yoluna, ancak, bu kararın vergi idaresince re’sen vergi tarhı biçiminde bir idari işlem durumuna getirilmesi ile gidilebilir.

Takdir komisyonu kararına karşı doğrudan vergi davası açılması imkanı varır. Bu durumları ise , aşağıdaki şekilde söyleyebiliriz:

• 213 sayılı Kanun mük. madde 49 gereğince arsa ve araziye ait asgari ölçüde birim değer ve bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri takdirlerine karşı belli kuruluşlar ve vergi daireleri tarafından açılan davalar,

• 213 sayılı Kanun madde 267’de öngörülen emsal bedeli takdirlerine karşı vergi daireleri ile yükümlüler tarafından açılan davalar. Belirtilen durumlarda, vergi mahkemesi, istem konusunun en üst sınırı ile bağlı olmak kaydıyla yeni bir değer belirler; farklı bir şekilde söyleyecek olursak, bu hallerde “tadilen tasdik kararı” verilir.

Bundan dolayı ,takdir komisyonu kararlarına karşı açılan vergi davaları, kural olarak, ikmalen tarh işlemine karşı açılan davalardan bir farklılık göstermemektedir.