Vergi Usul Kanunu tebliğ işleminin dört şekilde yapılabileceğini öngörmüştür.Bunlar:

➣ Dairede tebliğ,

➣ Adreste tebliğ,

➣ İlan yoluyla tebliğ,

➣ Elektronik ortamda tebliğdir.