Vergi uzmanı , vergi alanında uzman olduğunu belirtilen kişilerdir. Devlet veya vergilendirme yetkisini haiz kamu kurumları tarafından kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerin veya kurumların gelir ve malları üzerinden hukuki cebir altında, belirli kurallara göre ve karşılıksız olarak alınan iktisadi değer olan vergi kamu gelirleri içerisinde en önemli olanıdır.

Devletle bu kişiler arasındaki bu ilişki kamu hukukunun bir alt dalı olan vergi hukuku kuralları tarafından düzenlenmektedir.

Bu hukuk kurallarının kaynaklarının ve hukuk hiyerarşisi içerisindeki yerinin tam olarak tespiti gerek mükelleflerin gerekse idarenin hak/yetki ve yükümlülüklerini bilmesi ve bu çerçevede hareket etmesi bakımından önem arz etmektedir.