Düzeltme ve şikayet yoluyla açılacak dava, niteliği ve konusu itibarıyla, olağan anlamdaki vergi davasından farklı niteliktedir.
Konuya ilişkin bir Danıştay Kararı’nda;
“Şikayet başvurularının reddi üzerine açılacak davalar, 2576 ve 2577 sayılı Kanunlar’da ‘vergi tarhı’ üzerine vergi mahkemelerinde açılacağı belirtilen vergi davasından konusu itibarıyla ayrılmaktadır. Vergi davasının konusunu tarh işlemi teşkil ettiği durumda, vergi hatası iddiasıyla açılan davanın konusunu hata iddiasının reddi yolundaki idari işlem teşkil etmektedir”
şeklinde karar verilmiştir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.