Matrah Farkının Kısmen Dava Edildiği Durumlarda Cezada İndirim,Cezaların indirilmesi konusunu düzenleyen Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca; ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezası ya da usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının indirimden sonraki kısmının, ihbarnameleri tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurularak, vadesinde veya 6183 sayılı Kanun’da belirtilen türden teminat gösterilerek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeneceği mükellef ya da vergi sorumlusu tarafından bildirilirse:
Vergi ziyaı cezasında cezanın (üç kat uygulanan dahil) birinci defada yarısı,
– Daha sonra kesilen cezaların üçte biri,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.