Mükellefin E-Mail Kutusuna İletilmeyen Mailler Nedeniyle Gerçekleşmeyen E-Tebligat Sorunları , 213 sayılı VUK’nun 93. maddesinde tebliğ esasları tarif edilmiştir. Madde hükmüne göre, tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir. Öte yandan, ilgilinin kabul etmesi koşuluyla tebliğin dairede veya komisyonda yapılması mümkündür.
Mükellefin E-Mail Kutusuna İletilmeyen Mailler Nedeniyle Gerçekleşmeyen E-Tebligat Sorunları , e-tebligat veya elektronik ortamda tebliğ 213 sayılı VUK md. 107/A hükmüne 6009 sayılı kanunun 7. Maddesi ile ilave edilmiş ve yürürlüğe tarihi 01.08.20l0 tarihi olarak belirlenmiştir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.