Mükellefin şahsında hata, Vergi Usul Kanunu’nun 118. maddesinin birinci bendinde, “Bir verginin asıl borçlusu yerine, başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu tanım; maddenin diğer üç bendiyle birlikte incelendiğinde, söz konusu hata türünün, vergiyi doğuran olay, verginin konusu, istisna ve muafiyet gibi unsurlar bakımından sakat olmayan bir vergilendirme işleminde, yalnızca mükellefin, vergi borçlusunun yanlış seçilmesi ya da saptanması anlamını taşıdığı görülür.
Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi, uygulamada pek sık rastlanan bir olay değildir. Genellikle vergiye tâbi olmayan kişiden, başkasına ait vergi borcunun, isim benzerliği ya da diğer nedenlerle alınması ya da alınmak istenmesi şeklinde rastlanan bu hatalı uygulama, düzeltme yoluyla idare tarafından giderilmektedir. Böylelikle uyuşmazlığın dava konusu yapılması önlenmiş olmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.