I-GENEL AÇIKLAMALAR
Bilindiği gibi, kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar  5520 sayılı yasanın  10. maddesinde düzenlenmiş olup, bağış ve yardımlar niteliklerine göre 4 ana bölüme ayrılabilir.
a) Genel özellikli bağış ve yardımlar,
b) Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve idame ettirmek maksatlı bağış ve yardımlar,
c) Kültür  ve sanatsal faaliyetlere ilişkin bağış ve yardımlar
d) Doğal afetlerde yapılan bağış ve yardımlar.
Görüldüğü üzere yapılan bağış ve yardımın niteliğine yönelik bölümlemenin yanı sıra vergi kanunları açısından da

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.