Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.[1] Dolayısıyla, bir mükellefin ticari kazancı ile birlikte zirai kazanç elde etmesi halinde bu zirai kazancını ticari kazancına ekleyerek beyan edip etmeyeceği zaman zaman tartışma konusu olabilmektedir.
193 sayılı GVK’nun 52. maddesinde zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai işletme, çiftçi ve mahsulün tarifi yapılmıştır.[2]
Genel prensip, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, GVK’nun 94. maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmektedir.[3] 54. madde de yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçer dövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya 10 yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit edilerek vergilendirilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.