6736 sayılı Torba Yasa hükümlerine göre matrah artırımı yapan mükellefler açısından (mad. 5 hükmü gereğince) defter ve belgeler, artırım yapılan ilgili yıllar için  herhangi bir vergi incelemesine tabii tutulmamaktadır. 2011 ila 2015 yılları için matrah veya vergi artırımda bulunan mükellefler açısından  artırım yapıldığı yıl veya dönem için herhangi bir vergi incelemesi söz konusu olmayacaktır. (Bkz: R.G. 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.