Türkiye.gov.tr adresinde gelir idaresi başkanlığının vergi borcu menüsü yer almaktadır. Bu bilgilere erişim gerçek kişiler yönünden e-devlet şifresinin alınması ile buradan vergi dairesine gitmeksizin vergi borcu bilgileri öğrenilebilmektedir.
Benzeri bilgiler, Maliye Bakanlığı’nın gib.gov.tr adresinden veya vergi iletişim merkezinin 444 01 89 nolu telefonundan veya sms borç sorgulama-1189 numarasıyla sms yoluyla öğrenilmektedir.
Son yıllarda maliye bakanlığı gelir idaresinin internet sitesi giderek güncellenip mükelleflere e- posta bilgilendirme hizmetinin abone olmak yoluyla da daha da aktif bir hizmet sunmaktadır.
Bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz konu, mükelleflerin e-devlet şifresi yardımıyla vergi borcu sorgulama menüsünden edindikleri muhtelif mali bilgilerin vergi yargısına taşınıp taşınmayacağı veya buradan elde edilen bilgilerin iptal davalarına konu edilip edilmeyeceği hususlarının tartışmaya açılıp açılmamasından ibarettir.
Bilindiği üzere İdari Yargılama Usul Kanununda ıttıla tarihinden itibaren, bir hususla ilgili dava açma yolu mümkün görülmektedir. Örneğin; bir vergi yükümlüsünün kendi gıyabında tesis edilen hukuki bir işlem için, ıttıla tarihinden itibaren belli sürelerde hak araması dava açması mümkün bulunmaktadır. İYUK md:7/2-b hükmünde vergi yargılama hukukunda ıttıla tarihi önem taşımaktadır. İYUK’nun 7. maddesinin 2/b bendinde düzenlenen özel durumlar dışında da ıttıla faktörü dava açma sürelerinin başlangıcının saptanmasında önemli rol oynamaktadır(1).
Bize göre; bir amme borçlusunun gıyabında tarh ve tahakkuk ettirilen ve kendisine de bizzat tebliğ edilmeyip, ilan yoluyla tebliğ edilmiş bir vergi borcundan dolayı, durumu e-devlet şifresiyle Türkiye.gov.tr adresinden öğrenmesi sonucunda bu durumu iptal davasına konu ederek yargının hakemliğine taşıyabilir.
Sonuç olarak; gelinen noktada iletişim olanaklarının ve araçlarının giderek gelişmesi sonucunda gerek kurumların ve gerekse bireylerin, kamusal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgileri en kısa zamanda erişmesi ve öğrenmesi çok pratik bir hale gelmiştir. Özellikle şirketler yönünden KEP alma ve kullanma mecburiyetinin getirilmesi, bireysel yükümlülükler açısından ise e-mail adresleri, sms yoluyla bilgi transferi, vergi usul kanununa göre vergi mükelleflerine e- beyan ile ilgili şifre ve parola verilmesi sonucunda iletişim line’ları giderek güçlenmektedir. Hatta adli tebligat bilgileri ve dava sonuçları bireylere sms yoluyla abone olunması durumunda anında iletilebilmektedir.

3568 sayılı yasaya göre unvan almış mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeciler şifre ve parolaları ile gelir idaresi vergi dairesi cephesinde erişebilecekleri bazı bilgileri öğrenebilmektedirler. Bu kapsamda mükelleflerin beyanname ve bildirimlerini kendi şifre ve parolaları yardımıyla gelir idaresine e- beyan yoluyla yollayabilmektedirler. Benzeri uygulamalar ise, avukatlar açısından Uyap Avukat Portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir.
———
(1) BKZ. ALPASLAN Mustafa, Muhasebe TR,01/11/2013,Usulsüz Vergi Tebligatında Ittıla Tarihinin Önemi Nedir?
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven