Taslak tebliğ ile 1 Temmuz 2019 tarihinde uygulamaya geçmesi öngörülen e-fatura da 5 milyonluk ciro sınırı 1 ocak 2020 tarihinine ertelendi. Aynı tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL yi aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura kesilmesine geçiş tarihi yine 1 Ocak 2020 olarak belirlendi.
Gelir İdaresi tarafından tekrar Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” ile e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Bilet, Sigorta Şirketlerinin e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi başlama tarihleri 01.01.2020 tarihine kadar ertelendi.
e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter’e geçiş şartları yeniden belirlendi.
e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura gibi e-uygulamalar hakkında yayınlanan 19 adet tebliğ mevzuatı sadeleştirme ve kolay uygulanabirlik açısından tek bir tebliğ altında toplandı. Yeni Taslak tebliğ ile aynı zaman e-fatura’da kapsamın genişletilmesinde e-fatura gibi uygulamalara yeni geçecekler için şartlar ve gçiş tarihleri de belirlendi ve e-uygulamalara e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası da dahil edildi.

e-fatura’da Limit 5 Milyon Geçiş 1 Ocak 2020
Tebliğ ile 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler 1.1.2020 tarihine kadar, 2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükelleflerin ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacak.
e-Arşiv Fatura’da 50.000 TL’ye geçiş 1 Ocak 2020
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanım zorunluluğu olmayan mükellefler aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde ilgili faturaların 1.1.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getiriliyor.
e-Fatura ve e-Defter mükelleflerine a-Arşiv Fatura Kullanım zorunluluğu
421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler için 1.9.2019 tarihi itibari ile a-arşiv fatura kullanımı zorunlu olacak.
Kaynak:muhasebeweb