Öncelikle sorduğumuz sorudaki kazançtan maksat günlük ve parasal kazanç ise evet, kazanç elde edilebilir.
Nasıl mı?
Vadesi gelmiş vergi borcunuzu ödemeyerek bu parayı vadeli mevduat hesabında değerlendirip mevduat faizi kazancı elde edebilirsiniz.
İyi de vergiyi ödemediğim zaman bunun bir bedeli olmuyor mu?
Evet, oluyor. Bu tutara “gecikme zammı” uygulanarak ödemediğiniz her gün için belli oranda gecikme zammına maruz kalıyorsunuz.
Peki, bu durumda gecikme zammı mı daha çok olacak yoksa vadeli mevduatın faiz getirisi mi?
Bu, soruyu sorduğunuz zaman aralığı için değişebilir.
Örneğin; 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ödemediğiniz vergi 1 yılın sonunda %30* fazlası olarak geri dönecektir.(Borç) Ancak bu vergiyi ödemeyip 1 yıllık vadeli mevduat hesabında değerlendirdiğiniz vakit, 1 yılın sonunda %24** fazlası olarak geri dönecektir. (Kazanç)
Bu durumda vergiyi ödemek tabii ki daha doğru bir tercih olacaktır.
Ama tersi olduğunu düşündüğümüzde vergiyi ödemeyerek kazanç elde edilebilirdi ve nitekim dönem dönem elde edildi de…
O zaman bu tercihi yapmak için söz konusu iki orana göre mi hareket etmemiz gerekir?
Hayır. Bu tercih size bırakılmamalıdır.
Çünkü vergi ödememenin kazanç getirmesi kabul edilemez.
Yani esasen gecikme zammı her zaman vadeli mevduattaki faiz oranına eşit ya da cüzi oranda yüksek olmalıdır ki verginizi sağlıklı bir şekilde ödeyesiniz ya da -niyetinize göre- ödemek zorunda kalasınız.
Diğer yandan gecikme zammı da tıpkı piyasadaki faiz oranları gibi paranın zaman değeri ile ilgilidir. Yani paradan ayrı kalındığı sürenin sonunda söz konusu paranın akıbetinin ne olacağı ile ilgili…
Dolayısıyla gecikme zammının vergiyi ödememe fiili için bir müeyyide haline gelmesi (vadeli mevduat faizinin fazlaca üzerinde olması) söz konusu müessesenin amacına uygun düşmeyecektir.
Not: Kazancın elde edilmesinde diğer değişkenler (enflasyon, alternatif maliyetler vb.) ihmal edilmiştir.
*Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aylık %2 (yıllık %24) olan oran aylık %2,5 (yıllık %30) oranına yükselmiştir.
**TCMB verilerine göre bankalarca uygulanan ortalama mevduat faiz oranı %24.
Kaynak: Abdulkadir ÇALIŞ- vergialgi.net