Ticari Araçların Trafik Sigortaları Bundan Sonra Sgk Bildirilecek!
Bununla İlgili İdari Para Cezasını İdare Mahkemesi İptal Etti.
Ceza geldi ise de arayın yardımcı olalım!
Trafik denetimlerinde ticari araçlari araçlarına trafik cezası kesilen sürücünün bilgileri sosyal güvenlik kurumunda karşılaştırılıyor.  Trafik Cezası kesilen sürücü işletmede veya şirkette sigortalı değilse, ilgili işletmeye veya şirkete kaçak işçi çalıştırma cezası uygulanıyor. Kapsama sahıs işletmelerinin ve  şirketlerin ticari araçları, minibüs, servisler, taksiler, kamyonlar, kamyonetler, çekiciler vb giriyor.
Trafik denetimlerinde ticari araçları kullanan sürücülerin mutlaka sigortalı çalışan olmaları gerekiyor. Çünkü kesilen trafik cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi ile otomatik karşılaştırılıyor. 
Ticari araçta ceza kesilen sürücünün bilgileri (TC kimlik no vb) SGK ile eşleşmez veya sgk kayıtlarında yoksa araç sahibi firma için kaçak işçi cezası gündeme geliyor ve kesiliyor. Ticari araç sahibinin bir yakını bile olsa farketmiyor. Ceza kesiliyor.
Ticari araçta ceza kesilen sürücünün sigortasız veya şirket çalışanı olması tespiti halinde 8.118,00-TL  idari para cezası ve 235 TL de trafik cezası kesiliyor. Tabi ki bununla da kalmıyor ayrıca işe giriş, işten ayrılış aylık sigorta primi ve tahakkuk bildirgelerinin verilmesi gerekiyor.
İşletme sahipleri ve şirketlerin sürücülerinin mevzuata ve kurallara uygun ticari araç kullanmaları çok önemli hale gelmiş bulunmaktadır.
Bununla ilgili olarak, İstanbul 12. İdare mahkemesine  açılan davada;
davacı tarafından yazılan dava dilekçesinde; sürücünün kendi işyerinde çalışmadığı, sürücünün oğlu olduğu, davacının rahatsızlandığı için  oğlunun yardıma geldiğini, aracı kullandığı için çalışanı gibi işlem yapıldığını beyan ettiği anlaşılmış;
davalı idarece çalıştığı iddia edilen şahsın imzalı beyanının alınmamış olması noktasındaki hukuksal verilerden hareketle, Emniyet müdürlüğü tarafından yazılan yazının davalı kurumca bir nevi ihbar kabul edilerek, davacıya ait işyerinde sigortasız çalıştığı belirtilen kişinin gerçekten  çalışıp çalışmadığının, bu kişiye ücret ödemesi, yapılıp yapılmadığının tespit edilerek, sözü edilen kişinin ve olayla ilgili diğer çalışanların ifadelerine de başvurulması amacına yönelik olarak işyerinde sosyal güvenlik mevzuatı bakımından yetkili ve uzman kurum memurları vasıtasıyla yapılacak etkin bir soruşturma sonucunda, ceza kesilmesine giden süreçte işe giriş bildirgesinin, aylık prim hizmet belgesinin ve işten ayrılış bildirgesi verilmemesi fiillerinin işlendiği hususunun her türlü şüpheden uzak ve hukuken kabul edilebilir. Kesin delillerle ortaya konulması gerekirken, bu yol ve yöntemler izlenmeden, kamu idaresi tarafından düzenlenip davalı idareye gönderilen (usul ve maddi olgu eksikliği ihtiva eden) bildirim esas alınarak davacıya para cezası şeklinde yaptırım uygulanmasına ilişkin davaya konu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.
Bu yüzden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

KONU İLE İLGİLİ OLARAK 0216 606 08 10 ÜZERİNDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.