3728 sayılı kanunun 56. Maddesiyle KVK’nun  5. Maddesinin 1 fıkrasına eklene (j) bendiyle; 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 ayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlara yönelik istisna uygulaması getirilmiştir.

Bu istisna kapsamında;

  1. Kiracı, her türlü taşınır ve taşınmaz mallarını 6361 sayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kiralayan kurumlara devreden kurumları,
  2. Kiralayan kurumlar, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile  kalkınma ve yatırım banklarını,
  3. Sat-kirala-geri al işlemi her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve  sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kiracılara tarafında kiralayanlara satışı, kiralayanlar tarafından kiracılara kiralanması ve kiralayanlarca söz konusu varlıkların kiracılara kira süresi sonunda devrine ilişkin süreci ifade etmektedir.

Konuyla ilgili olarak 11 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenen açıklamalara göre taşınır ve taşınmaz malların sat-kirala-geri al işlemine konu edilmesi ile ilgili kimlerin ve nasıl bu istisnadan faydalanacağı, istisna uygulamasına konu edilecek iktisadi kıymetler, istisnadan faydalanma şartları, satış kazancının özel fon hesabında tutulması, fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi, istisna uygulamaları, varlıkların sat-kirala-geri al süreci tamamlanmadan üçüncü kişi ve kurumlara satılması halindeki durum.. söz konusu tebliğde ayrıntılı olarak izah edilmiştir (Bkz. 2017Beyanname Düzenleme Kılavuzu, HUD yayınları cilt 2 s.82-86).

Özetle sat ve geri kirala işlemlerinin vergisel ve mali avantajları aşağıda olduğu gibidir:

  1. Sat ve Geri Kirala, şirketin üzerine kayıtlı gayrimenkullerin leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir.
  2. Sat ve Geri Kirala işlemi, leasinge uygun olabilecek ikinci el değerliliği olan gayrimenkullerle yapılır. Ofis, dükkan,otel,fabrika binası,depo gibi gayrimenkuller Sat ve Geri Kirala işlemine konu olabilir.
  3. Kiralama süresi sonunda sattığınız gayrimenkul tekrar sizin olacaktır.
  4. Sat ve Geri Kirala işleminin kiracıya sağladığı avantajlar:

a- İşletme sermayesinde ek finansman imkanı,
b – Kısa vadeli banka borçlarının orta ve uzun vadeye yayılmasıdır.

  1. Sat ve Geri Kirala işleminin başında,gayrimenkulün Şirket tarafından satın alınması sırasında ödenecek tapu harcı binde 4,55’tir.
  2. Süre sonunda kiracıya devir sırasında ise tapu harcı ödenmeyecektir.

Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan