e-Fatura kullananlar için kâğıt fatura ve e-Arşiv fatura kullanımı konusunda bir iki soru;
1- Zorunlu olarak e-Faturaya geçen firma, e-Faturacı olmayan firmalara kâğıt fatura kesmeye devam edebilir mi?
2- e-Arşiv faturaya geçmek, e-Fatura kullanıcıları için isteğe bağlı mıdır? e-Faturanın yanında E-arşiv fatura kullanımına geçen firma, kağıt fatura düzenleyemez mi?
Soruların yanıtları sırasıyla şöyledir;
1) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edebilirler.
2) İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundaydılar. 464 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere de e-Arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Bunlar dışında kalanlar için isteğe bağlıdır. Ancak zorunluluk kapsamının genişletilmesine ilişkin olarak Tebliğ taslağı bulunmaktadır.

e-Arşiv faturaya geçen firma, kağıt fatura düzenleyemez. e-Arşiv faturası uygulamasına geçildikten sonra sadece e-Arşiv faturası düzenlenebilmektedir.