1.Muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler
2.Dava vekilleri
3.Dava Takipçileri
4.Subaylar
5.Baro levhasına kayıt olma zorunluluğu bulunmayan avukatlar
6.Factoring işlemleri
7.Karı ve kocanın kadastro işlemlerinde birbirlerini vekil atayabilmesi
8.Eşlerin hukuki işlem yapabilme yetkisi
9.Tasfiye memurunun davaı takip yetkisi
10.Acentenin davada temsil yetkisi
11.Sendika başkanının temsil yetkisi
12.Marka ve patent vekilleri