1-Üst makamlara itirazın reddedilmesi.
2-Maliye bakanlığına şikayet yoluyla düzeltme isteminin reddedilmesi.
3-Vergi usul kanuna göre yapılan düzeltme talebinin reddi.
4-Uzlaşma, pişmanlık, yanılma, mücbir sebep halleri, zarar indirimi, vergi iadesi ile ilgili uyuşmazlıklar.
5-Emtianın tabi afetler sebebiyle zarara uğraması ile ilgili uyuşmazlıklar.
6-Müteselsil sorumluluk kapsamına alınması ile ilgili uyuşmazlıklar.
7-Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu aşan bir işlemin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar.