Vergi hukukunda kanuni temsilciye yer verilmesinin üç önemli nedeni bulunmaktadır:

  1. Vergi ödevini yerine getiremeyecek durumda olan yani fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin de vergi mükellefi veya sorumlusu olmaları halinde bu kişilerden vergilerin zamanında ve tam olarak tahsil edilebilmesi için vergilendirmeye ilişkin görevlerini yerine getirecek kişilere verilmesi için kanuni temsilcilere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

  1. Tüzel kişilerin vergi mükellefi veya sorumlusu olmaları halinde, bunların vergilendirmeye ilişkin kanuni ödevlerin yerine getirilmesi için kanuni temsilcilere ihtiyaç vardır.

 

  1. Tüzel kişiliği olmayıp ancak vergi mükellefi veya sorumlusu olabilen bazı ortaklık veya mal topluluklarının vergilendirmeye ilişkin kanuni ödevlerin yerine getirilebilmesi için kanuni temsilcilere ihtiyaç duyulmaktadır

Kanun hükümlerinde açıkça görüldüğü gibi, kanuni temsilciler gerçek borçlu olmamasına rağmen borçla ilgili olarak şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulmuştur. Kanuni temsilci, aynı zamanda vergi alacaklarının güvence altına alınması bakımından da önem arz etmektedir.

Kanuni temsil, kanunlarda yer alan özel hükümler uyarınca temsilin vücut bulmasıdır. Buna göre temsil yetkisi ancak ilgili kanunlarda yer alan hükümler gereğince doğar, kullanılır ve sona erer.