Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler tahakkuk zamanaşımına uğrar. (md.114)
Tahakkuk zamanaşımına uğramış vergilendirme dönemleri için vergi incelemeleri yapılmaz. Vergi ve ceza ihbarnameleri gönderilemez.
Takdir komisyonuna intikal eden dosyalarla ilgili olarak ise, en çok bir yıl içinde kararlar verilerek, mükellefe vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilir. Yani beş yıllık zamanaşımını takdir komisyonu kararlarının uygulanması açısından toplam da altı yıl olarak düşünebiliriz.
Tahakkuk zamanaşımına uğramış vergi ve cezaların tebliğ edilmesi halinde, tahakkuk zamanaşımına uğradığı iddiasıyla vergi davası açılır.