Vergi ihtilaflarının çözümünde mükelleflerini, vergi mükellefi savunucuları temsil etmelidir. Bunun sebeplerini aşağıda açıklamaya çalışacağız.
Uygulamada başta,
Vergi Mükellefi Savunucusu,
Muhasebeciler,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
Yeminli Mali Müşavirler,
Bağımsız Denetçiler,
Sosyal Güvenlik Müşavirleri ve
Gümrük Müşavirleri,
mükellefin temsilcisi olarak ön plana ortaya çıkmaktadırlar. vergi hukukunu çok iyi bilmeselerde, mecburen avukatlar, daha çok adli yargıda mükellefleri temsil etmektedirler.