2018 yılında Vergi Mahkemelerinde ağırlıklı olarak Amme Alacaklarının Tahsili ( %19,1 ) , Katma Değer Vergisi ( 15,8 ) , Düzeltme İşlemlerinin Reddinden Doğan İşler ( 13,7 ) , Vergi Cezaları ( 9,0 )  ve Kod Listesi (% 4,3) dava türleri başı çekmektedir.
Toplamda ise dava sayısı  98.456 ‘dir. Bunların Davacı olarak toplamda gerçek kişi sayısı ise 59 125 , tüzel kişi olarak 42 506 , davalı tüzel kişi sayısı olarakta 99 097 dir .