Gelir İdaresi Başkanlığı bugünlerde akaryakıt istasyonları denetim rehberi kapsamında 2013,2014,2015 ve 2016 yıllarını kapsayan denetimlerini başlatmış bulunmaktadır.  24.08.2017 gün ve 106592 sayılı yazıları gereğince akaryakıt istasyonlarının denetimi yapılarak, aşağıdaki sorular ilgili mükelleflere yöneltilmektedir. Buna göre;
1. Denetimi yapılacak şirketin unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, mükellefiyet durumu, belge isteme yazısının tebliğ tarihi, faal veya gayrifaal olup olmadığı,
2. Mükellefin matrah artırımında bulunup, bulunmadığı (6736 sayılı Yasa’ya göre 2013 ila 2016 yılları),
3. Mükellefin yıllık kümülatif KDV matrahları ile pos cihaz üzerinden yapılan satışların karşılaştırılmasında matrahın büyük olup olmadığı,
4. Mükellefin KDV beyannamelerinde beyan edilen kredi kart satış tutarıyla yıllık banka pos satış tutarının karşılaştırılması,
5. Mükellefin yıllık kümülatif KDV matrahları ile kredi kartı üzerinden yapılan satışların karşılaştırılmasında KDV matrahının büyük olup/olmadığı ve mükellefin beyan etmesi gereken matrah farkı,
6. Mükellefin Form BS ile Form BA analizinde uyumsuzluk olup/olmadığı( karşı BA da bildirilen ancak mükellefin BS de bildirmediği satışlar),
7. Mükellefin Form BA ile Form BS analizinde uyumsuzluk olup/olmadığı ( karşı BS de bildirilen ancak mükellefin BA da bildirmediği satışları)
8. Mükellefin özel esaslara tabi olup/olmadığı,(kod sistemine dahil olup/olmadığı)
9. KDV matrahının satışların maliyetine nispeti,
10. Karlılık analizi,
11. Mükellefin yasal akaryakıt dağıtıcı firma dışındaki firmalardan akaryakıt alışının olup/olmadığı,
12. Mükellefin dönem sonu bilançolarında yer alan stok miktarı ile EPDK’ dan alınan stok miktarlarının karşılaştırılması,
13. 8.000 TL/ 7.000 TL üzerinde tahsilat ve ödemelerin Banka vb. veya PTT aracılığıyla tevsik edilmeyen ödemeler,
14. Yapılan satışların plaka bazlı kontrolünde usulsüz düzenlenen belge tespiti,
15. Damga vergisinin beyan edilip edilmediği,
16. Diğer konular.

Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven