İşverenler ve çalışanları yakından ilgilendiren olayların başında çalışanların, aynı işverenin farklı işyerinde çalışması sonucunda oluşan devir işlemleri gelmektedir. Çalışan işçilerin, işverenlerinin farklı işyerlerine nakil yapıldıklarında karşılaşılabilecek bazı problemleri çeşitli yollarla çözmek mümkündür.


Sırayla gidecek olursak, çalışanların nakilleri yapılırken gün kaybı olmaması açısından öncelikle bugün itibariyle çıkış işlemini yapıp, daha sonrasında bir sonraki gün içinde giriş işlemini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Burada yapılacak işlemler sırasıyla şöyledir.


1- Personel çıkışı yapılırken 16 Nakil kodu seçilir ve nakil sgk işyeri kodu bölümüne, nakil olacağı işyerinin 26 haneden oluşan işyeri sicil numarasının yazılması gerekmektedir. Sonrasında bildirgeyi verirken nakil gideceği işyeri sicil numarasını 26 hane olarak girmemiz gerekmektedir.(Programın kendisi de otomatik doldurabilir.)


2- Çıkış işlemini bitirdikten sonra çalışanın devir olacağı işyerindeki giriş işlemlerini yapmamız gerekmektedir. Bunu da yaparken, personelin bilgilerini girdikten sonra önümüze gelecek olan nakil sgk işyeri koduna da çıkış yaptığımız işyerinin 26 haneden oluşan işyeri sicil numarasının yazılması gerekmektedir.Daha sonrasında bildirgeyi verirken karşımıza çıkacak olan istisnai durum tablosunda; Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı bölümünü işaretlememiz ve altına nakil geldiği işyeri sicil kısmını 26 hane olarak doldurmamız gerekmektedir

.
Bu işlemlerden sonra artık çalışan personel, aynı işverenin farklı bir işyerine nakil olmuştur ve tüm hak ve yükümlülükleri aynen devam edecektir.


Burada açıkladığımız işlemler personelin sorunsuz olarak devir yapıldığını anlatmaktaydı. Ancak personellerin tüm devir işlemleri bu şekilde kolay olmamaktadır. Bazı devir işlemlerinde karşımıza (sigortalının giriş yaptığı işyeri tüzel kişi ise vergi kimlik no, gerçek kişi ise TC kimlik no ile nakil geldiği işyerinin vergi/TC kimlik no aynı olmalı…Nakil geldiği işyeri vergi no bulunamadı, Nakil geldiği işyeri mersis no bulunamadı.)şeklinde hatalarla karşılaşabiliriz. Bu hatanın sebebi nakil geldiği işyerininin vergi numarası veya TC kimlik numarası ile nakil olunan işyerinin vergi numarasının veya TC kimlik numarasının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu şekilde yaşanan problemlerde işten çıkış kodundaki 16 nakil kodunu ve diğer işyerine nakildeki istisnai durum tablosundaki yazılacak olan işyeri sicil numarasını yazamamaktayız. Böyle durumlarda yapılabilecek işlemler şu şekilde sıralanabilir;


1) Çalışan için işveren çıkışlı olarak, çıkış işlemi yapılıp (tüm kıdem ve ihbar hakları ödendikten sonra) diğer işyerine giriş işlemi yapılabilir. 


2) Çalışan için işveren çıkışlı olarak, çıkış işlemi yapılıp (kıdem ve ihbar hakları ödenmeden) diğer işyerine giriş işlemi yapılabilir. Bu seçeneği kullanabilmemiz için öncelikle çalışan personel ile anlaşılmalı ve onayı alınmalıdır. Daha sonrasında yeni işyerine yapılacak giriş işleminin sonucunda yapılan sözleşmeye tüm kıdem ve ihbar haklarının devir yapıldığına dair ibarenin koyulması gerekmektedir. Sözleşmenin içerisine eklenecek olan ibarenin örnek versiyonu aşağıda yer almaktadır:


(13.11- Çalışanın tüm kıdem ve ihbar tazminatı hakları dahil diğer alacak ve yükümlülükleri, x.xxxx.xx.xx.xxxxxxx.xxx.xx.xx.xxx sicil numaralı xxxxxxxx adlı işyerinden, x.xxxx.xx.xx.xxxxxxx.xxx.xx.xx.xxx sicil numaralı xxxxxxxxxxxxxx adlı işyerine devredilmiştir.)
Sonuç olarak, aynı işverenin farklı işyerine nakli konusunda yapılacak işlemlerde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken husus, iki işyerinin de vergi numaralarının aynı olmasıdır. Vergi numaralarının aynı olmadığı durumlarda devir işlemi tamamıyla imkansız olmayıp yukarıdaki seçeneklerden biri kullanılabilir.

Not: Çalışanların bu tip olaylar ile karşılaşmaları halinde (tazminat vb. alacaklarını almadan) yeni yapılacak olan sözleşmelerini mutlaka okuyup yazıda belirtilen 13.11. maddenin bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

Yazar: Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Kenan Kılıç (SMMM Aday Meslek Mensubu)

https://versav.org.tr