Vergi dairelerinin kuruluş amacı kısaca; yetki alanındaki mükellefleri tespit edip, mali yükümlülüklerini kendilerine tebliğ, tahakkuk ve benzeri işlemleri yapmak şeklinde açıklanabilir. Bu amaçtan dolayı vergi daireleri ücretleri üzerinden gelir vergisi ödeyen çalışanların vergilerini takip edip, bir eksiklik olması halinde çalışanlara yazı göndererek eksik kısımların tamamlanmasını istemektedir.
VERGİ DAİRESİ ÜCRET GELİR VERGİSİ YAZISINI HANGİ ÇALIŞANLARA GÖNDERİYOR?
            Vergi daireleri, asgari ücretin üzerinde brüt maaşı olan ve aynı yıl içerisinde işyerini değiştiren çalışanlar için her an adresinize bir yazı gönderebilir. Burada asgari ücretli olarak çalışan bir kişinin vergi dilimi yıl içerisinde hep aynı olacağı için ücret vergisi açısından herhangi bir kayıp söz konusu değildir.
ÜCRET ÜZERİNDEN ALINAN GELİR VERGİSİNDE FARK NEREDEN GELİYOR?
            Yıl içerisinde örneğin 2019 yılı 01.01.2019 tarihinde işe başlayan bir çalışanın aylık brüt maaşı 5.000,00 TL olsun. Bu çalışanın kümülatif vergi matrahı mayıs ayında 18.000,00 TL nin üzerine çıkmakta ve vergi dilim %15 ten %20 olmaktadır. 2019 yılının haziran ayında işyerinden ayrılan bu çalışan örneğin temmuz ayında başka bir işyerinde işe başlamış ve brüt maaşı yine 5.000,00 TL olsun. Çalışanın kümülatif vergi matrahı sıfırdan yeniden başlatılıp bunun üzerinden %15 vergi alınırsa önceki işyerindeki dilim olan %20 den farklı olarak %5 lik bir fark ortaya çıkmaktadır. Vergi daireleri ise 2020 yılında bu olayı inceleyip 2019 yılı için bu çalışana yazı gönderip aradaki 5 puanlık farkı gecikme zammı ile birlikte kapatmasını isteyecektir.
ÜCRET ÜZERİNDEN ALINAN GELİR VERGİSİNDE FARK ÇIKMAMASI İÇİN ÇALIŞAN NE YAPMALIDIR?
            Öncelikle yukarıdaki örnekten tola çıkarsak haziran ayında işyerinden ayrılan çalışan, ayrıldığı işyerinden aldığı kümülatif vergi matrahını gösterir belgeyi yeni çalıştığı işyerine vermiş olsaydı ve yeni çalıştığı işyeri de bu matrahtan dolayı temmuz ayı vergi dilimini %20 den hesaplasaydı arada fark kalmayacak ve çalışanın adresine de herhangi bir yazı gelmemiş olacaktı. Bunun için ayrıldığınız işyerinden maaşınız ne olursa olsun kümülatif vergi matrahını gösterir bir çalışma belgesi almayı ihmal etmeyiniz.
Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği
Kenan KILIÇ (SMMM Aday Meslek Mensubu)