Kadınların çalışma hayatında evlenmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanmaları gerekmektedir. Bu hak, sadece kadın çalışanlara verilmiş bir haktır. Kadın çalışanların bu haktan yararlanabilmeleri için çalıştıkları zaman diliminde evlenmeleri gerekmektedir yani çalıştığı işyerine evli olarak giren bir kişi kıdem tazminatı hakkından yararlanamayacaktır.
Kadın çalışanlar, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilmeleri için aşağıdaki koşulları  takip etmeleri gerekmektedir;
– Kadın çalışan en az 1 yıllık kıdemi olduğu işyerinde evlendiği zaman, öncelikle işverene bir dilekçe başvurması gerekmektedir.
– Dilekçede işten ayrılacağı tarihini, işten ayrılış nedeninin evlilik olduğunu belirtmeli ve dilekçenin ekine evlenme belgesini koyması gerekmektedir.
Çalışan kadın işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle işten ayrılıp kıdem tazminatına hak kazanır. Fesih bildirimi işçiden geldiği için ihbar tazminatı söz konusu olmamaktadır.
Kaynak:Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği
Kenan KILIÇ
*SMMM Aday Meslek Mensubu