Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir.
Üyelerimiz arasında, Emekli Vergi Müfettişleri, Emekli Maliyeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler ile birlikte Emekli Vergi Hakimleri bulunmaktadır.
Ülkemizde Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği bu amaçla kurulmuş ve bu biçimde faaliyet gösteren ilk ve tek dernektir.
Şirketinize resmi bir tebligat geldi. Zarfı teslim aldınız, endişe ve heyecan ile açtınız. Hiç beklemediğiniz “defter belge isteme” konulu bir yazı, yazıda bir ya da birkaç yıl ile ilgili şirketinizin incelemeye alındığı belirtiliyor ve ilgili defter belgeleri ibraz etmeniz isteniyor. “Ne yapmış olabiliriz ki?” “Neden biz?” “Biri şikâyet mi etti acaba?” gibi soruları akıldan geçirip, ilk şoku atlattıktan sonra yazıda belirtilen telefonu arayıp, vergi müfettişine ulaştınız.
İncelemeye başlama tutanağını imzalamak ve defter belge ibrazı için randevu aldınız. Belki de zorlu bir süreç başladı. Peki, bu süreç ve haklarınız hakkında bilginiz var mı? Vergi incelemelerinin yönetilmesi uzmanlık gerektiren bir konu olması nedeniyle konun uzmanı kişilere inceleme öncesi vergi revizyonu yaptırabilirsiniz.
Vergi incelemesi sırasında incelemenin lehinize sonuçlanması için uzman kişilerden sürekli danışmanlık hizmeti almanızda fayda bulunmaktadır.

 Soru ve Sorunlarınız Olduğunda Hemen Arayın!

0850 304 95 42  0262 606 05 41

a. Neden İncelemeye Alınmış Olabilirsiniz?
b. Vergi Müfettişi İle İlk Tanışma
c. Defter ve Belge İbrazı İçin Asgari Ne Kadar Süre Verilir?
d. İnceleme Nerede Yapılacak?
e. İnceleme İşyerinizde Yapılıyorsa Çalışma Saatleri Nasıl Belirlenecek?
f. Vergi Müfettişi Ek Belge- Bilgi mi Talep Etti? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
g. Vergi Müfettişlerine İnceleme Esnasında Verdiğimiz Bilgiler Güvende mi?
h. Müfettiş İnceleme İle İlgili Tutanak mı Tutmak İstiyor?
i. Tutanak Düzenlenirken Özel Olarak Belirtilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
j. Ortada Vergi Kaybı Değil de Fazla Ödenmiş Bir Vergi Var ise Müfettişin Tavrı Ne Olmalı?
k. Müfettiş Raporunu Düzenledi Şimdi Ne Olacak?
l. Olası Bir Vergi Kaybı veya Usulsüzlük Tespit Edilirse Maliyeti Ne olur ?
m. Dava Açınca Vergi ve Cezayı Yine de Ödemek Zorunda Kalır mısınız?

Yukarıdaki Konular İle İlgili Soru ve Sorunlarınız Olduğunda Hemen Arayın!

0850 304 95 42  0262 606 05 41

Aşağıdaki konularda herhangi birinde soru ve sorununuz olduğu zaman bizim ile bağlantıya geçebilirsiniz.
Vergi Dairesinin Koda Alması ve Tenzil Yazısı Göndermesi
Özel Esaslara Alınma ve Özel Esaslardan Çıkmanın Yolları
Naylon Fatura ve Müteselsil Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları
İhtirazi Kayıtla Beyan
Vergi ve Ceza İhbarnamesi Gönderilmesi
Vergi Suç ve Cezaları
Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları
İdari Para Cezası
Resen Mükellefiyet ve Cezaları
Takdir Komisyonu Kararı
Hatalı Yapılan Tebligatlar
Emlak Vergisi
Gümrük İhtilafları
Vergi İncelemeleri
6183 Sayılı Yasaya Göre Vergi Davaları
Haciz
E-Haciz
Emekli Maaşına Haciz Konulması
Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek
Menkul ve Gayrimenkuller
İhtiyati Haciz
İhtiyati Tahakkuk
Ödeme Emri
Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı
Teminatın İstenilmesi
Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi
Teminatın Paraya Çevrilmesi
İtirazın Reddi
Mücbir Sebep Halleri
Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Alınması
Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk
Kdv Tevkifatı Uygulaması
Kanuni Temsilciliğin Sorumluluğu
Emtianın Tabi Afetler Sebebiyle Zarara Uğraması
Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi
Üst Makamlara Başvuru
Vergi Borçlarının Tecili ve Taksitlendirilmesi
Yanılma İle İlgili Uyuşmazlıklar
İdari Yoldan Çözüm Yolları
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
Vergi Cezalarından İndirim
Pişmanlık ve Islah
Vergi ve Cezalarda Uzlaşma
İzaha Davet Müessesesi

Yukarıdaki Konular İle İlgili Soru ve Sorunlarınız Olduğunda Hemen Arayın!

0850 304 95 42  0262 606 05 41