Covid-19 tehlikesi, küresel çapta birçok insanın hayatını etkilemeye devam ederken, uluslararası hükümetler vatandaşlarını, işletmelerini ve hayati kamu hizmetlerinin sağlanmasını desteklemek için çok yönlü adımlar atıyor.
Geçtiğimiz hafta bu adımların vergi ayağına dikkat çeken bir rapor yayımlandı. OECD Vergi İdareleri Forumu 2020 sonunda sunulan belgede; vergi idareleri tarafından vergi mükellefleri üzerindeki yükleri hafifletmek ve nakit akışı problemi olan işletmeleri ve bireyleri desteklemek, vergi raporlaması veya ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük çekmemek veya başka türlü sıkıntılarla karşılaşmamak için alınan tedbirleri ülkelere göre sıralıyor. Türkiye, OECD’nin 20 kurucu ülkesinden biri olmasına rağmen ve 30 ülkeyi kapsayan belgede Gürcistan gibi OECD üyesi olmayan ülkelerden örnek verilmesine rağmen, ülkemiz bu yılın listesinde yer almıyor.
Belge, ülkelerin vergi idarelerine olası yurtiçi tedbirleri değerlendirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenmiştir. Ulusal koşullar ve değerlendirmeler büyük ölçüde değişeceğinden, alınması gereken belirli tedbirlerle ilgili herhangi bir öneride bulunulmamaktadır.
Peki, Türkiye’nin listeye giremediği bu 50 sayfalık raporda neler var? Dört ana başlık ve beş alt başlıktan oluşan belgede, tedbirlerin başında, virüs süresince tüm vergi işlemlerinde ek süre verme seçeneği geliyor. Bunun altında ise; dosyalama ve vergi ödeme sürelerinin uzatılması, geç ödeme cezaları ve faiz, vergi /borç ödemelerinin gecikmesi, borç ödeme planlarının daha kolay erişim ve plan süresinin uzatılması ve borç tahsilatının askıya alınması dâhil beş bileşen var. Geri kalan konular; vergi mükelleflerine daha hızlı geri ödeme, denetim politikasında geçici değişiklikler ve daha hızlı vergi belirliliği sağlamanın yolları ve son olarak bu dönemde, vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini silmek için gelişmiş vergi mükellefleri hizmetleri ve iletişim girişimlerini kapsıyor.
MALİYE‘NİN ELİNDE VİRÜS ÖLÇME ALETİ Mİ VAR?
Türkiye’nin yaptıkları OECD raporunda bir başlık olarak yer almamasına rağmen, virüsün etkilerinden mükellefleri korumak için ve izolasyon sürecini de dikkate alarak bazı önlemler alındı.
Vergi Usul Kanunu’nun 13.maddesinin (3) numaralı bendinin “Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler“ düzenlemesine rağmen; Türkiye‘de faaliyette bulunan bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini mücbir sebep halinde sayıp, beyanname ve ödeme sürelerini uzatmak yerine 16 sektör, bütün gelir vergisi mükellefleri ve İçişleri Bakanlığı’nca kapatılan işyerleri gibi bir sınırlamaya gitmek, hem kanuna hem de gerçek duruma aykırılık teşkil etmektedir. Virüs ayrım yapmadığına göre; Maliye Bakanlığı virüsün etkilemediği kurumlar vergisi mükelleflerini nasıl belirledi? Ayakkabı imalatçısını virüs etkilemiyor, ayakkabıyı perakende satanı etkiliyor.
Maliye Bakanlığı’nın bu yanlışına Sosyal Sigortalar Kurumu da iştirak ediyor. Sigorta prim borçlarının ertelenmesinde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği sektörleri esas alıyor. Bu da yetmiyor, ”kısa çalışma ödeneği”ne başvuran şirketlerle ilgili olarak, mücbir sebep halinde sayılan şirketlerde çalışanlara öncelik verileceği ifade ediliyor. Sizin anlayacağınız yanlışlar silsilesi katlanarak büyüyor.

Yapılması gereken, dünyanın diğer ülkelerinin yaptığı gibi, bütün mükellefleri mücbir sebep halinde kabul etmek. Ertelemeye rağmen, parası olup borçlarını erken ödemek isteyen mükelleflere ciddi indirimler sağlayarak, erken ödemeyi teşvik etmek.
(Sözcü Gazetesi | 08.04.2020)