Hukukçu kime denir ?
Hukukçu olmak için, üniversitelerin Hukuk fakültesinden mezun olmak veya  yabancı bir ülkenin hukuk fakültesini bitirip, eksik derslerini ülkemizdeki hukuk fakültelerinden birinde tamamlayarak başarı belgesi almış bulunmak veya hukuk veya siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, (hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilmiş olması gerekmektedir) üniversitelerden hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarından mezun olan lisans mezunları  ‘’ hukukçu ‘’durlar.
Bu hukukçulardan;
-hukuk fakültesi mezunu olanlar,
adli hakim, savcı, bilirkişi, arabulucu, hakem ve  avukatlık stajından sonra serbest avukat,
üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar;
idari hakim, vergi hakimi, müfettiş, denetçi, uzman (vergi müfettişi, gümrük müfettişi, vergi uzmanı, sayıştay denetçisi, vb.) serbest muhasebeci mali müşavir stajından sonra serbest muhasebeci mali müşavir veya gümrük müşavirliği stajından sonra gümrük müşaviri olmaktadırlar. Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yaparak eğitim işlerini yapanlarda mali hukuk öğretim üyesi olabilmektedirler.
Uygulamada vergi hukukunu yoğun olarak uygulayan devlet kurumlarında çalışan  memurlarının hangileri ‘’ vergi hukukçusu’’ dur. ?
Vergi hukukunun uygulanmasında, gelir idaresi başkanlığı, vergi denetim kurulu başkanlığı ve gümrük idaresi bulunmaktadır. Bu kurumlarda çalışan tüm personel vergi hukukunu uygulamaktadır. Uygulamak için Vergi hukukunu en iyi şekilde bilmek gerekmektedir.
Dolayısı ile bu kurumlarda çalışan vergi uzmanları, gümrük uzmanları, vergi müfettişleri, gümrük müfettişleri   ve vergi avukatları ‘’ vergi hukukçusu ‘’ olarak katkıda bulunmaktadırlar.
Yine vergi mükellefinin muhasebecisi, mali müşaviri, yeminli müşaviri ve gümrük müşaviri, en yakın temsilcisi ve danışmanı ve olarak aynı zamanda ‘’ Vergi Hukukçusu’’ dur.
 
Vergi Hukukçusu kimdir?
 
Hukuk ve özellikle mali hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olup, Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olan, lisans mezunu kişileri mali hukuk ve vergi hukuku alanlarında teorik olarak uzman sayabiliriz.