Vergi Daireleri KDV İadesi Talep Edenlere Tebligatla Geri Dönüş Yaptı!
Pandemi sürecinde nakden veya mahsuben KDV iadesi talebinde bulunanlara, geri dönüşler başladı, hem de tebligatla! Tebligatı alan mükellef YMM’si veya SMMM’sini arayarak,  bu ne demeye başladı! Açıkçası, YMM ve SMMM’ler mükelleflere bu durumu izahta etmekte biraz zorlanıyor.
Tebligatların Nedeni, Salgın Nedeniyle KDV Beyanlarının Ertelenmesi!
Maliye, kendisine gelen talepleri de gözönüne alarak koronavirüs salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında kabul ettiği mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs ayları KDV ve muhtasar beyannamelerinin hem verilme, hem de  ödeme sürelerini erteledi (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği).
SGK ise, beyan ve bildirimleri ertelemedi, sadece ödeme sürelerini erteledi. Tabi herkes SGK’ya tepki göstererek, beyan ve bildirimlerin de ertelenmesini istedi, ama SGK bu taleplere kulaklarını tıkadı.
Keşke Maliye’de Beyanları Alıp Ödemeleri Erteleseydi!
Bunları neden söylüyorum, işin sonunda SGK haklı çıktı, şimdi herkes “keşke Maliye’de beyanları alıp ödemeleri erteleseydi” demeye başladı. Bunu en fazla KDV iadesi alan mükellefler dile getiriyor. Nedeni ise, daha önce teminatsız ve raporsuz yapılan mahsuben iadelerin bu süreçte artık sadece teminatlı olarak yapılabilecek hale gelmesi.
Bu süreç içerisinde mahsuben yada nakden KDV iadesi talebinde bulunan mükellefler, mal aldıkları mükelleflerin KDV beyanlarını vermemesi nedeniyle iadelerini alamama durumu ile karşılaştılar. Maliye çıkardığı Tebliğ ile, biraz da yaşanan sorunu çözmek için teminat yöntemiyle iade yöntemini geliştirdi (32 Seri No’lu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ). Ama, yapılan düzenleme, daha önce teminatsız yapılan mahsuben iadeleri teminatlı hale getirdi, bunu kimse fark etmedi bile. Maliye’nin burada yapabileceği başka bir şey olabilir miydi? Belki, sadece mahsuben iadeleri yine teminat aramadan yapmaya devam edebilirdi!
Vergi Dairelerinden Yağmur Gibi Teminat İsteme Tebligatları Yağmaya Başladı!
Vergi daireleri, normal çalışma düzenine geçer geçmez bu süreçte mahsuben veya nakden KDV iadesi talebinde bulunan mükelleflere yağmur gibi teminat isteme tebligatları göndermeye başladı. Bunun nedeni, iade talebinde bulunan mükelleflerin mal ve hizmet aldıkları mükelleflerin KDV beyannamelerini vermemeleri. Vergi daireleri de, 32 No.lu Tebliğe göre mükelleflerden teminat istemeye başladı.
Vergi dairelerinin bu konuda yapabilecekleri bir şey ya da alabilecekleri bir insiyatif de yok! Bu konuda kimsenin Maliye’ye kızmaya hakkı da yok! Çünkü, mükellefler dahil konu ile ilgili hemen herkes, ödeme dışında beyan sürelerinin de uzamasını talep etti. Yani, yaşanan bu sıkıntıdan hemen herkes sorumlu.
Mükellefler Tam Anlamıyla Şokta!
Mükellefler ise tam anlamıyla şokta! Teminat vermeseler nakden ve mahsuben iade talepleri yapılmayıp reddedilecek. Ne var, reddedilsin diye düşünebilirsiniz! Ama kazın ayağı öyle değil. Mahsuben iade taleplerinde mahsup talebi reddedildiği takdirde, mahsubu istenen vergi ve SGK borçları gecikme zammıyla istenecek. İstenirse istensin de demeyin. Bunun içinde ihale, kredi, KGF vb. nedenlerle vergi borcu yoktur yazısı alması gereken mükellefler var, mahsup talebi reddedildiğinde, bunlar vergi borcu yoktur yazısı alamayacak,  bu da inanılmaz mağduriyetlere neden olacak!
KDV iadesi talep eden mükellefler bankalara giderek teminat mektubu istemeye başladılar bile.
Şimdi  gel de çık işin içinden!

Yaşanan sorunu hafifletmek açısından, Maliye’nin hiç değilse mahsuben KDV iade talepleri için teminat aramaması ara bir çözüm olabilir. Ne dersiniz?