E-TİCARET ANLAMINDA YAPILAN VERGİ İNCELEMELERİ

Türk Vergi Sisteminde vergilendirme genel olarak beyan esasına göre yapılmaktadır. Vergilemenin beyan esasına dayanmakta olması, beyan edilen verginin doğruluğunun araştırılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Vergi incelemesi, işte bu ihtiyacı karşılamak için, beyan edilen verginin doğruluğunu tespit etmek üzere yapılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesinde, “vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu” hüküm altına alınmıştır. Buna göre, mükellefin ödediği verginin defter, hesap, kayıt ve belgeler ile lüzumu halinde fiili envanter ve diğer araştırmalardan elde edilecek bulgulara göre doğruluğunun sağlanması süreci olduğunu söyleyebiliriz.

E-Ticaret anlamında yapılan vergi incelemelerinde; Kargo şirketlerinden kapıda ödeme karşılığı gelen ödemeler,Banka Hesap Hareketleri ve Kredi Kartı ekstrelerini İnceleme Tutanağında mahiyet miktar ve de Karlılığını Varsayımdan uzak Fiili durum ifade edilerek Oluşacak Vergi ve Cezanın tutarı azaltılıp veya artırabilir.

Defter ve belgelerin vergi müfettişince istenilmesi halinde konuya ilişkin olarak yapılan e ticaretin mahiyeti itibarıyla destekleyici ve ispat vesikası olabilecek bütün unsurlar toplanarak olayın gerçek mahiyeti ve yapılan alış verişin gerçek giderleri, malın KDV’si bankalardan gelen ve giden paraların veya iadesi söz konusu olan para trafiğinin eksiksiz bir şekilde incelemeyi yapan birime sunulması vergi incelemesinin neticesinde uygulanacak cezai müeyyidenin minimum düzeylerde kalmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla sürecin sonunda yazılacak matrah farkının ve vergi cezasının vergi avukatınızca vergi mahkemesinde dava edilmesi halinde bu süreçteki sunulan bilgi ve belgelerin delil niteliği taşıdığı unutulmamalıdır.

 Murat ALBAYRAK

Vergi UZMANI