Yeni Matrah Artırımı, Vergi Affı,Yapılandırma Varlık Barışı Ne zaman Çıkacak?

Türkiye’nin ve Dünya Konjonktürünün içerisinde bulunduğu ekonomik durgunluk ve iç piyasalarda güven ortamının tam anlamıyla sağlanamayışı piyasa ekonomisinde borçların ödenemeyişini ve firmaların  kredi bazında ve  bireysel olarak parasal sıkıntı yaşaması üretimin,istihdamın ve ticari faaliyetlerin yavaşlamasına ve durmasına  neden olmuş bulunmaktadır.

İş dünyası ve ekonomiye ilgi duyan çevrelerin mutlak manada beklentilerini oluşturan yeni  Vergi affının önümüzdeki nisan ayı sonrasında yani kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi sonrasında çıkacağına kesin gözü ile bakılmakta ve bu minvalde çalışmaların olduğu gerek Maliye Bakanlığı gerekse diğer ekonomi kurmayları tarafından farklı platformlarda dile getirilmektedir.

2020 yılı başında meydana gelen siyasal,sosyal ve doğa olayları iş dünyasının çalışmalarını daha da zorlaştırdığı şu günlerde bu minval üzere var olan vergi affı,matrah artırımı ve yapılandırma çalışmalarının taslağının yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılması esnafın beklentilerini karşılayacaktır.