Vergi inceleme tutanakları imzalanmadan önce çok dikkatlice değerlendirilmeli, tutanakta yer alan hususların gelecekte rapor değerlendirme komisyonunda, uzlaşma komisyonunda ve daha da önemlisi yargı aşamasında kullanılabileceği düşünülerek özenle incelenmelidir.

Ancak eskiden inceleme tutanakları mükellefle paylaşılmıyordu. Mükellefler inceleme tutanağını ilk kez müfettişin huzurunda okuyarak, üzerinde çok da düşünemeden, itirazlarını dile getiremeden, bilgileri kontrol edemeden imzalamak zorunda kalıyordu.

Mükelleflerin sıkıntılarını dikkate alan Maliye Bakanlığı; vergi inceleme tutanağı taslağının, mükelleflerin itiraz ve düşüncelerinin tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulmasına ve bu hususa tutanakta yer verilmesine dair düzenleme yapmıştır.

Mükelleflerimiz tutanağı imzalamadan önce mutlaka bir vergi mükellefi savunucusunun görüşünü alarak hareket etmelidir.