vergi zamanaşımı

CÜZİ ÖDEMELER ZAMANAŞIMINI KESERMİ?

        1 tl gibi cüzi ödemeler zamanaşımını keser dediğinizi duyar gibiyiz ancak yanlış bilinen doğrular arasında yer almaktadır.

         6183 sayılı kanunun 102’nci maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. vergi memurları tarafından yatırılan 1 tl gibi cüzi ödemeler zamanaşımını kesmez!

 

Vergi borçlarının takibinde vergi daireleri zamanında gerekli çalışmaları yaparak, mal varlığı bulunan mükelleflerden tahsilat yaparken, aciz durumda olanları tespit etmeli ve zamanaşımı süresince takip etmelidirler. Zamanaşımı dolduğu zaman terkin cetvelleri düzenlemek suretiyle  borcun takibinden vazgeçmeleri gerekmektedir.

 

Vergi mükellefi savunucuları Derneğine gelen telefon ve şikayetlerden anladığımız şudur. Yılların birikimi olan 30-  40 yıllık kangren olmuş vergi borçları bulunmaktadır. Bu borçları vergi daireleri sözüm ona zamanaşımına uğratmamak için çaba harcamaktadırlar.

 

Uygulamadaki aksaklıklardan dolayı veya vergi dairelerindeki icra memurlarının görevlerini  aksatmalarından dolayı  yıl sonlarına doğru vergi dairelerinin tamamı amme alacağının zamanaşımına uğramaması için gazetelere ilanlar vermekte veya vergi dairelerinin  ilan koymaya mahsus ilan tahtalarına askıya çıkarmaktadırlar. Kimi zaman da mükellefin borcuna açıktan para yatırılarak tahsilat yapılmış havası yaratılmaktadır.

Mükelleflerimiz  sorunları için, VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI  DERNEĞİ çağrı merkezini aramaları halinde, vergi mükellefi savunucuları yardımcı olacaklardır.

  Mükelleflerin  sorunlarından dava açarak kurtulmaları mümkündür.

Hemen arayın ve vergi sorunlarınızı çözmeniz için birlikte hareket edelim.