ÖDEME EMRİNE İTİRAZ  ETMEYİ UNUTMAYINIZ!

Mükellef, vergi dairesinden tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı haksız oldukları iddiası ile tebliğini izleyen 15 gün içinde iptal davası açılabilir.  6183 sayılı kanun’un 58. maddesine göre, ödeme emirleri aleyhine açılacak davalarda davacı ancak, aşağıdaki üç gerekçeden birine dayandırabilir.

  1. i) Böyle bir borcun olmadığı iddiası

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun böyle bir borcunun olmadığını iddia edebilmesi için, borcun hukuken hiç doğmaması ya da borç doğduktan sonra tamamen ödenmesi veya sair bir nedenle ortadan kalkması gerekmektedir.

  1. ii) Borcun kısmen ödendiği iddiası

Bu iddia; borçlunun, borcun varlığını kabul etmekle birlikte, borç tutarının ödeme emriyle talep edilen tutar kadar olmadığını ileri sürmesi durumunda gündeme gelmektedir.

iii) Borcun zamanaşımına uğradığı iddiası

Zamanaşımı kanunlarda belirlenmiş olan belli bir sürenin geçmesi nedeniyle bir hakkın elde edilmesi veya bir hakkın kaybedilmesidir. Bu iddiaya göre, 6183 sayılı Kanunun 102. maddesine göre, zamanaşımına uğramış olması gerekmektedir. Kanuna göre ileri sürülebilecek bu iddia konularının içerikleri, uygulamada yargı tarafından haklı olarak genişletilerek doldurulmuş ve geliştirilmiştir. Örneğin,  tarh işleminin tebliğinin usulüne uygun olmadığı, tarhiyattaki bazı sakatlıklar, mükellefin gayri faal olduğu ve kazanç elde etmediği vb. pek çok iddia, yargı tarafından “borcum yoktur” iddiası içerisinde değerlendirmektedir.

Ödeme emrine karşı ilgili vergi mahkemesinde iptal davası açılması halinde mutlak surette yürütmenin durdurulması talep edilmelidir.

Vergi dairesi, bu ödeme emri aleyhine dava açılmış olsa dahi, icra işlemlerine devam edebilir. Ödeme emrinin yürütülmesinin durdurulabilmesi, ancak dava açılan mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alınabilmesi ile mümkün olabilmektedir.
Bu nedenle tebliğ edilen ödeme emrinin hukuka aykırı, haksız olduğu düşüncesinde olunması halinde, idari başvuru yolu hiç düşünülmeksizin, doğrudan dava açılması gerekmektedir.

Mükelleflerimiz  sorunları için, VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI  DERNEĞİ cağrı merkezini aramaları halinde, vergi mükellefi savunucuları yardımcı olacaklardır.

 

MÜKELLEFLERİMİZİN  SORUNLARINDAN DAVA AÇARAK KURTULMALARI MÜMKÜNDÜR.

HEMEN ARAYIN VE VERGİ SORUNLARINIZI ÇÖZMENİZ İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDELİM.