DANIŞTAY KARARLARI

Ana Sayfa/DANIŞTAY KARARLARI

VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME İLE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI

Danıştay 9. Daire Tarih    : 12.02.2020 Esas No  : 2017/1234 Karar No  : 2020/696 VUK Md [...]

By |2020-05-03T22:41:51+00:00Mayıs 3rd, 2020|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER, YARGI KARARLARI|VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME İLE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI için yorumlar kapalı

Şirket Aktifinde Bulunan Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atılması Nedeniyle Edinilen Kazanca Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanması

Danıştay 3. Daire Tarih    : 11.07.2018 Esas No : 2016/5261 Karar No  : 2018/4026 KVK Md. [...]

By |2019-10-01T12:40:20+00:00Ekim 1st, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER|Şirket Aktifinde Bulunan Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atılması Nedeniyle Edinilen Kazanca Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanması için yorumlar kapalı

Verginin Asıl Mükellefi Yerine Vasi Adına Tarhiyat Yapılması

Danıştay 3. Daire Tarih    : 15.03.2018 Esas No : 2016/2492 Karar No  : 2018/1429 VUK Md. [...]

By |2019-10-01T12:22:12+00:00Ekim 1st, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER|Verginin Asıl Mükellefi Yerine Vasi Adına Tarhiyat Yapılması için yorumlar kapalı

Sigorta Kaydı Olmamakla Birlikte Davacının İşyerinde Bulunan Şahsa Yapılan Tebligat

Danıştay 3. Daire Tarih    : 03.07.2018 Esas No : 2016/5149 Karar No  : 2018/3794 VUK Md. [...]

By |2019-10-01T11:55:43+00:00Ekim 1st, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER|Sigorta Kaydı Olmamakla Birlikte Davacının İşyerinde Bulunan Şahsa Yapılan Tebligat için yorumlar kapalı

Defter ve Belge İbraz Yazısının Şirket Müdürünün Babasının İkametgah Adresinde Babasına Tebliğ Edilmesi

Danıştay VDDK Tarih        : 14.12.2016 Esas No   : 2016/1011 Karar No  : 2016/1212 VUK Md. 94 DEFTER VE BELGE [...]

By |2019-08-28T08:38:06+00:00Ağustos 28th, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER, YARGI KARARLARI|Defter ve Belge İbraz Yazısının Şirket Müdürünün Babasının İkametgah Adresinde Babasına Tebliğ Edilmesi için yorumlar kapalı

Limited Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Şirket Ortağı ve Müdürü Olan Kişinin Kişisel Banka Hesaplarına İhtiyati Haciz Uygulanması

Danıştay 7. Dairesi Tarih    : 18.10.2017 Esas No : 2016/1245 Karar No  : 2017/5742 6183 s. AATUHK Md. [...]

By |2019-08-28T08:32:54+00:00Ağustos 28th, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER, YARGI KARARLARI|Limited Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Şirket Ortağı ve Müdürü Olan Kişinin Kişisel Banka Hesaplarına İhtiyati Haciz Uygulanması için yorumlar kapalı

Amme Alacağının Tahsilinde Kanuni Temsilci veya Ortak Arasında Öncelik Sırası

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 20.02.2017 Esas No : 2014/7863 Karar No  : 2017/1737 VUK Md. 10 6183 [...]

By |2019-08-28T08:31:15+00:00Ağustos 28th, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER, YARGI KARARLARI|Amme Alacağının Tahsilinde Kanuni Temsilci veya Ortak Arasında Öncelik Sırası için yorumlar kapalı

Dava Konusu Cezalı Tarhiyatın Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmemesi

Danıştay 9. Dairesi Tarih        : 30.05.2018 Esas No   : 2016/20173 Karar No  : 2018/3744 VUK Md. 35, 93 DAVA [...]

By |2019-08-23T08:57:16+00:00Ağustos 23rd, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER|Dava Konusu Cezalı Tarhiyatın Dayanağı Olan Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmemesi için yorumlar kapalı

Defter ve Belge İbraz Süresi Dolmadan Yapılan Vergi Tarhiyatı

  Danıştay 3. Daire Tarih    : 08.03.2018 Esas No  : 2016/2644 Karar No  : 2018/1220 VUK Md. 139, 256, 353, [...]

By |2019-08-01T09:49:06+00:00Ağustos 1st, 2019|DANIŞTAY KARARLARI, MAKALELER|Defter ve Belge İbraz Süresi Dolmadan Yapılan Vergi Tarhiyatı için yorumlar kapalı
Go to Top