Mükellef Kriz Hattı!

EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ

Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Haciz Konulabilir Mi?

2017-09-26T09:30:56+00:00Eylül 26, 2017|

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 59’uncu maddesinde mal bildirimini borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan ...

Hangi Mallar Haczedilemez ?

2017-09-26T09:24:03+00:00Eylül 26, 2017|

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar maddeler halinde sıralanmıştır. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline ...

Go to Top