Mükellef Kriz Hattı!

Faydalı Bilgiler

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Faydalı Bilgiler

2018 Veraset ve İntikal Vergisi

2017-12-30T00:45:03+00:00Aralık 30, 2017|

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ...

2018 Yılı Emlak Vergisi

2017-12-30T00:38:19+00:00Aralık 30, 2017|

26 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30282 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu ...

2018 Yılı Belediye Gelirleri

2017-12-30T00:31:41+00:00Aralık 30, 2017|

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ...

2018 Yılı Harç Tutarları

2017-12-30T00:21:59+00:00Aralık 30, 2017|

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ...

2018 Yılı Damga Vergisi Oranları

2017-12-30T00:12:33+00:00Aralık 30, 2017|

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ...

2018 Yılı Gelir Vergisi

2017-12-30T00:06:14+00:00Aralık 30, 2017|

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30285 (Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE ...

Go to Top