Mükellef Kriz Hattı!

Genel

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Genel

Mevzuda (Konuda) Hata

2019-01-24T12:13:46+00:00Ocak 24, 2019|

Mevzuda (Konuda) Hata , bu hata türü açık olarak vergi konusuna girmeyen ya da vergiden istisna edilmiş olan gelir, servet, ...

Mükellefiyette Hata

2019-01-24T12:11:34+00:00Ocak 24, 2019|

Mükellefiyette Hata , açık olarak vergiye tâbi olmayan ya da vergiden muaf olan kimselerden vergi istenmesi veya alınması, “mükellefiyette hata”yı ...

Hukuki Haber

2019-01-03T22:39:22+00:00Ocak 3, 2019|

Hukuki Haber , hukuki haberleri, alo maliye hukuk; gerçek bireylerle gerçek kişilerin, gerçek kişilerle tüzel kişilerin, tüzel kişilerle tüzel kişilerin, ...

Vergi Dairesi

2019-01-03T22:23:41+00:00Ocak 3, 2019|

Vergi dairesi , mükellefi tesbit eden, vergi, resim ve harç tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, Amme ...

Araç Vergi Hesaplama

2019-01-03T22:18:00+00:00Ocak 3, 2019|

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 yılı artışı oranı, 2019 yılı yeniden değerleme oranı 30/12/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan %15,9'dur. 7061 ...

Vergi Zamanaşımı

2019-01-03T19:50:18+00:00Ocak 3, 2019|

Vergi hukukunda zamanaşımı iki türlüdür; tahakkuk zamanaşımı (tarh zamanaşımı) ve tahsil zamanaşımıdır. Tahakkuk zamanaşımına göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını ...

Vergi Borcunun Sona Ermesi

2019-01-03T19:46:54+00:00Ocak 3, 2019|

Vergi Borcunun Sona Ermesi için tarh işlemi ile miktarı tespit edilen ve tahakkuk ederek ödenmesi gereken bir aşamaya gelen vergi ...

Tahakkuk ve Kesinleşme

2019-01-03T19:44:29+00:00Ocak 3, 2019|

Tahakkuk ve kesinleşme, birbirinden ayırt edilmesi gereken iki ayrı aşamadır. Verginin tahakkuku, “vergi borcunun ödenmesi gereken aşama”ya gelmesini ifade eder. ...

Verginin Tahakkuku

2019-01-03T19:35:58+00:00Ocak 3, 2019|

Verginin tahakkuku , tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. Tahakkuk bir idari işlem değildir; vergilendirme ...

Go to Top