Mükellef Kriz Hattı!

HACİZ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / HACİZ

Vergi Borcundan Dolayı Haciz

2021-03-27T07:10:17+00:00Ekim 14, 2019|

Vergileme ve tahsil sürecinin son aşamasıdır. Genel olarak haczin icrası ile vakıf olunur ve bu tarihten itibaren dava açma süresi ...

Asgari Geçim İndirimi Haczedilebilir Mi?

2021-03-27T07:15:13+00:00Ekim 13, 2019|

Maliye Ba­kanlığı’nca yayımlanmış olan 265 seri No.lu Genel Tebliğ’de gerekli açıklama yapılmış ve işverenlerin asgari geçim indirimi tutarını mutlaka net ...

3,9 Milyon Kişiye “E-Haciz” Başladı !

2021-03-27T11:07:12+00:00Ekim 2, 2019|

Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumu ile vergi daireleri "e-haciz" ya da diğer adıyla "e-kısıt" uygulaması ile vatandaşların banka hesaplarını "bloke" ...

Aşırı Vergi Haczi Nedir?

2021-08-04T15:16:11+00:00Temmuz 22, 2019|

6183 sayılı kanunun 62. maddesi hükümlerine göre uygulanan hacizler, e-hacizler, üçüncü şahıslar nezdindeki mal, alacak ve menkul mal hacizleri mükellefleri ...

Go to Top