Mükellef Kriz Hattı!

İDARİ YOLLARDAN ÇÖZÜM YOLLARI

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / İDARİ YOLLARDAN ÇÖZÜM YOLLARI

İzaha Davet Süreci

2021-03-26T15:13:51+00:00Ekim 25, 2019|

1-Ön Tespit Mükellefin izaha davet edilebilmesi için öncelikle hakkında 482 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 16 başlık ...

Tüm Yönleriyle İzaha Davet Müessesesi

2021-03-25T07:41:21+00:00Ekim 25, 2019|

İzaha davet müessesesi, 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik ...

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri

2021-03-29T12:14:00+00:00Ekim 1, 2019|

Vergi Hatası Nedir? Vergi hatası, vergi ile ilgili hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi ...

Vergide Uzlaşmada Mutabık Kalınması

2018-06-12T14:40:19+00:00Haziran 12, 2018|

Vergide Uzlaşmada Mutabık Kalınması durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan vergi ve cezalar hakkında uzlaşma sağlandığı için mükellef ile vergi dairesi ...

Pişmanlık ve Islah

2018-02-14T15:00:05+00:00Şubat 14, 2018|

Pişmanlık ve Islah , Beyana dayalı bir vergilemenin esas alındığı ülkemizde, bildirilen matrahın gerçeğe uygunluk derecesi en sağlıklı biçimde vergi ...

Go to Top