Mükellef Kriz Hattı!

İTİRAZIN REDDİ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / İTİRAZIN REDDİ

Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler

2021-08-05T06:50:39+00:00Temmuz 11, 2019|

Mücbir sebepler 213 sayılı VUK’un 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin işlemesini durduran nedenlerdir. Mücbir ...

Mücbir Sebepler

2021-08-05T06:55:10+00:00Temmuz 11, 2019|

Mücbir sebepler 213 sayılı VUK’un 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin işlemesini durduran nedenlerdir. Mücbir ...

Pişmanlık ve Islah Müessesesi

2021-08-05T07:14:03+00:00Temmuz 11, 2019|

İdarenin, kamunun finansmanında en önemli kalem olan vergi gelirlerinin aşınmasını önlemeyi amaçladığı “Pişmanlık ve Islah” müessesesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371 maddesi[1] ve ...

Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler

2018-06-02T14:37:10+00:00Haziran 2, 2018|

Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler ,Mücbir sebepler 213 sayılı VUK’un 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin ...

Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi

2018-01-25T10:34:11+00:00Ocak 25, 2018|

Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi,2577 sayılı Kanunun 7'nci maddenin 1'nci fıkrasında Dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen ...

Vergi Sorumluluğu Türleri Hakkında Bilgi

2017-10-07T19:48:07+00:00Ekim 7, 2017|

Vergi Sorumluluğu Türleri Hakkında Bilgi a- Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Vergi hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğu iki ayrı kanunda dözenlenmiştir. İlk düzenleme, ...

Go to Top